Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 908 st

Fiby urskog

Naturreservat med en unik "trollskog". I Fiby finner hålbyggarna grova, innanmurkna träd att reda bon i, och där har de en varierad kost av frön och insekter. Den större hackspetten är särskilt vanlig under kottrika år. Granskogen är tät, mörk och rik på förmultnade stammar. Fibys största gran är 28 m hög och något över 250 år. Ormvråken häckar inom reservatet. Här finns också kungsfågel, gärdsmyg, tjäder, ringduva, finkar och mesar. Älg, rådjur, räv och hare finns också.

Dela:

Sommarbanner Snälltåget
SCR
Snälltåget
Trillevallens Högfjällshotell
Äventyrsbanan Stockholm
Höga Kusten
MTRX 20

© Trido AB 1997-2021
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!