Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 707 st

Staffanstorp

Landskapet i norr domineras av den flacka Lundaslätten som i söder övergår till ett böljande backlandskap. Kommunen ligger på Sveriges bästa jordbruksmark och en stor del av kommunens areal upptas av odlad mark. Inslag av pilevallar, bronsåldershögar och lummiga byar ger kommunen dess skånska karaktär.I kommunen finns många artrika naturområden i form av småvatten och våtmarker. Det har gjorts stora insatser för att återskapa delar av det gamla kulturlandskapet vid Höje å, Gullåkra mosse och Vesums mosse och att göra dem mer tillgängliga för allmänheten.

Uppåkra som ligger fem kilometer söder om Lund har genom de senaste årens arkeologiska undersökningar visat sig vara sydsveriges största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersbosättning. Fyndplatsen sträcker sig över ett 40 hektar stort område med tjocka kulturlager, ibland på hela två meters djup. Regelbundna avsökningar med metalldetektor har hittills resulterat i över 30 000 fynd. Varje sommar erbjuds guidade visningar av utgrävningarna. Det finns både väderskydd och ljudanläggning på platsen. http://www.uppakra.se/

Staffanstorps kommun ligger bra, med mycket kort resväg för alla i Öresundsregionen.Köpenhamnaren kör hit på 30 minuter.
Malmöbon tar sig hit på mindre än en kvart… Lundabon cyklar till Staffanstorp på 15 minuter eller tar bil eller buss på tio. http://staffanstorp.se/

Dela:

SCR
Snälltåget
Sommarbanner Snälltåget

© Trido AB 1997-2023
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!