Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 523 st

Ekornavallen

Detta är en av Västergötlands mest märkliga och komplexa fornlämningsmiljöer med ca 60 fornlämningar från forntidens alla perioder. Gånggrifterna och hällkistan är från stenåldern, röset från bronsåldern och domarringarna, treudden och stensättningarna är från järnåldern. Den nordligaste av gånggrifterna är den största och kallas Girommen, vilket betyder Jättekvinnans ugn. Här har uppskattningsvis 10-20 personer gravsatts ca 3300-3000 f Kr. Bronsåldersröset är drygt 20 meter i diameter och 2 meter högt. De symmetriskt utplacerade resta stenarna är Ekornavallens största mysterium.

Dela:

SCR
Snälltåget
Vikingaliv
Trillevallens Högfjällshotell
Körunda Golf & Konferenshotell
Sommarbanner Snälltåget
Äventyrsbanan Stockholm

© Trido AB 1997-2023
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!