Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 072 st

Frösö fornlämningar

Frösön var Jämtlands centrum från yngre järnålder fram till Östersunds grundande. På öns södra sida finns spridda gravhögar. Ett litet gravfält med fynd från vendeltid finns vid Västbyn. Det ligger i röjd ängsmark med flera odlingsrösen. Fornborgen på Öneberget är unik för Norrlands inland. Inuti borgen finns två husgrundsterrasser. Undersökningar visar att borgen använts från 0 - 550 e Kr. Vid landstingshuset finns en intressant runsten, Sveriges nordligaste runsten, vars text berättar att Östman lät kristna hela Jämtland. Fyra fornstigar finns på ön.

Dela:

Sommarbanner Snälltåget
SCR
Snälltåget
The Viking Museum
Höga Kusten

© Trido AB 1997-2024
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!