Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 093 st

Kungsörs gästhamn

Kungsörs gästhamn ligger i Arbogaån, nedströms järnvägsbron, c:a 500 m från centrum. 13 gästplatser - boj/pålar/ankare (1.5 m djup) samt långsides stora hamnkajen (3.5 m djup). Gul markering för turbåt. Strömmen i ån kan vår och försommar uppgå till 4-5 knop.

Service
"Kajutan" med samlingslokal och pentry. Dusch, WC, färskvatten, el och informationstavla. Vid Kungsörs båtvarv (c:a 500 m): trailerramp, båt- och motorreparationer, slip/kran, mastkran, varvsbod.

Brohöjder
Järnvägsbron 2.7 meter, landsvägsbron 3.8 meter. Broöppning dagligen 1/5 - 31/10. Fjärrmanövrering från Kvisksundsbron. Uppkallelsesignal med talanläggning.
Brovakten Kvicksund: 016 - 35 46 65 och Radio VHF kanal 68.

Dela:

SCR
Vidbynäs Gård

© Trido AB 1997-2024
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!