Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 106 st

Petit Hotel - De små hotellen

Alla Petit Hotel har en kvalitets- och miljöcertifiering. Huvudsyftet med att miljöcertifiera våra medlemmar är att kontinuerligt förbättra deras miljöarbete och minska hotellens negativa inverkan på vår jords miljö. Våra miljöcertifierade hotell har en miljöpolicy och har gjort en miljöutredning. Hotellen sätter upp mål för hur de skall minska sin miljöpåverkan och för att få behålla miljöcertifikatet måste de uppnå sina mål och sedan vidmakthålla dessa.

Även när det gäller hotellens kvalitet finns en standard som Petit Hotel har satt upp. På samma sätt som gäller för miljöcertifieringen har hotellen en kvalitetspolicy och kvalitetsutredning.

Som ett bevis på sin certifierade kvalitet och miljö erhåller hotellen varje år en utmärkning som också förnyas varje år. Den hittar du på entrédörren eller dess närhet.
För närvarande är alla hotellen certifierade.

Petit Hotel

Dela:

Vidbynäs Gård
SCR

© Trido AB 1997-2024
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!