Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 089 st

Engelsbergs Bruk

Pris per person från 70:-

Inklusive guide.

Skicka e-post

Fagersta kommun

0223-131 00

Ängelsbergsvägen 15
737 90 Ängelsberg

Världsarvet Engelsbergs Bruk finns med på UNESCOs världsarvslista sedan 1993. Här producerades stång- och tackjärn. Den nuvarande herrgården på Engelsbergs Bruk är från 1700-talet. Flyglarna och de båda slaggstenstornen byggdes under senare hälften av 1700-talet, då Engelsbergs Bruk ägdes av familjen Söderhielm.

Masugnsanläggningen är en av de få multimmerhyttor som finns bevarade i Sverige. De äldsta delarna härrör från 1770-talet Hyttan blåstes ned för sista gången 1919. Hammarsmedjan nedanför herrgården fick sitt nuvarande utseende vid en ombyggnad 1845. Engelsbergs Bruk ägdes på 1800-talet av familjen Timm, men såldes år 1916 till generalkonsul Axel Ax:son Johnson som lade det under Avesta Jernverks förvaltning. Bruket är ett byggnadsminne och ett världsarv.

Dela:

SCR
Sommarbanner Snälltåget
The Viking Museum
Höga Kusten

© Trido AB 1997-2024
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!