Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 010 st

Carl-Gustafs kyrka

Kyrkans historia är intimt förknippad med stadens. År 1664 fick Karlshamn, eller Bodekull som den hette från början, stadsrättigheter. Namnet Karlshamn erhöll staden år 1666.

Vem som utformade själva grundplanen till kyrkan, vars grundmurar blev färdiga 1681, vet man inte. Däremot vet man att det fortsatta kyrkbygget utfördes enligt ritningar uppgjorda av landshövdingen i Jönköpings län, generalmajoren Erik Dahlberg. Det är samme Dahlberg som upprättat stadsplanen för Karlshamns stad.

På grund av brist på medel kom arbetet med kyrkans uppförande att gång efter annan avbrytas och först 1693 (det årtal som står angivet på södra ytterväggen) var murarna färdigställda. År 1702 invigdes kyrkan och erhöll namnet Carl-Gustafs kyrka efter stadens grundläggare, Carl X Gustaf.

Kyrkan har under årens lopp genomgått många restaureringar. År 1981 målades bänkarna om i rödbrunt och en ny sakristia inreddes vid huvudingången. Den gamla blev till andaktsrum.

Dela:

SCR
Sommarbanner Snälltåget
MTRX 20
Äventyrsbanan Stockholm

© Trido AB 1997-2021
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!