Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 902 st

Edsbergs Kyrka

Första kyrkan i Edsberg kan ha byggts redan i slutet av 1000-talet. Det som talar för detta är en i kyrkans långhus befintlig kolonn av sandsten med ornament. Denna pelare är från Riseberga och anses ha tillhört det gårdskapell som skulle ha varit uppfört vid Riseberga århundradet före klostrets tillkomst. Klostret och Edsbergs församling tycks från början ha haft nära anknytning. Sockenprästen var konfessor vid klostret och bodde vid Riseberga. Konventet tog hand om det tionde som egentligen skulle ha tillfallit sockenprästen. I gengäld svarade konventet för mässor och själavård i socknen.

Äldsta delen av Edsbergs kyrka kan dateras till mitten av 1100-talet. Från denna tid härrör sydportalen med sin rikt dekorerade dörr. År 1650 började man utvidga kyrkan. Man gjorde då ett tillbygge på södra sidan. Byggmaterial hämtades från klostret vid Riseberga, vilket brunnit 1546. Sevärdheter är förutom den tidigare nämnda pelaren från Riseberga den medeltida dopfunten.

Dela:

SCR
Sommarbanner Snälltåget
Snälltåget
Trillevallens Högfjällshotell
MTRX 20
Äventyrsbanan Stockholm
Höga Kusten

© Trido AB 1997-2021
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!