Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 586 st

Göteborgs Stadsmuseum

Ett kulturhistoriskt museum med samlingar från forntid till nutid. Här finns Äskekärrsskeppet, landets enda vikingaskepp, ingår i utställningen "Vikingr - mellan Oden och Kristus". En fast medeltida utställning "Porten mot väster - När Sverige blev en del av Europa" växer fram under vintern 1997-1998. Göteborgs grundläggande under 1600-talet presenteras och från 1700-talet finns ostindiskt proslin m m i utställningen "Den lyxiga lasten från Kina". 1900-talet är tidsepoken för utställningen Industristaden-Drömmen om ett bättre liv. I Buseet, får barnen lära sig historia på sitt eget sätt.

Göteborgs stadsmuseum vid Stora Hamnkanalen mitt i Göteborg hjärta, är ett av landets stora kulturhistoriska museer med samlingar från forntid till nutid. Museet ligger i det anrika Svenska Ostindiska Compagniets byggnad och omfattar ett helt kvarter. Här lagrades från 1700-talets mitt lyxvaror från Kina för att sedan auktioneras ut över hela Europa. Den vinstbringande handeln avklingade så småningom och kompaniet upplöstes 1813. Nya hyresgäster satte sin prägel på huset med bl a ett museum för naturalster, ett bibliotek och en konstsamling. År 1861 invigdes Göteborgs Museum. Museets verksamhet växte och växte och idag kan flera museer och kulturinstitutioner i Göteborg spåra sina rötter till detta hus. Efter en omfattande renovering under 1990-talet skapar nu Stadsmuseet utställningar kring staden och västsvensk kulturhistoria. Du kan i egen takt vandra genom historien med med museets utställningar som milstolpar.

Vi börjar vår resa för drygt 1000 år sedan, vid forntidens slut:
Vikingr- mellan Oden och Kristus domineras av Äskekärrsskeppet - landets enda utställda vikingaskepp. Föremål från vardag och fest ger inblick i vikingarnas liv och leverne. En skulptur av St. Olav, den norske vikingen som blev helgon, symboliserar övergången till medeltiden och den katolska eran. I Porten mot väster - När Sverige blev en del av Europa finns förutom kyrkliga föremål även fynd från de medeltida städerna Gamla och Nya Lödöse, två av Göteborgs föregångare. I De första Göteborgarna har vi kommit till grundläggandet av dagens Göteborg. Här finns modeller och praktfulla ting från landets stormaktstid på 1600-talet. Under 1700-talet präglade Svenska Ostindiska Compagniets staden dels genom denna mäktiga byggnad och dels genom nya seder och bruk. Se och upplev denna tid i Den lyxiga lasten från Kina och Ett ostindiskt äventyr. 1900-talet kännetecknas av stora samhällsförändringar där städerna likt magneter drar till sig lantsortens människor. Könsroller, kommunikation och elektricitet kan vara ledord för Industristaden - Drömmen om ett bättre liv.

Arkitekter formar och präglar staden och tiden. I Arkitektur i Göteborg lär du dig upptäcka olika tiders ideal. Samband mellan t ex spann och spänn och stackare och stäva kan du stava dig fram till i En uttrycksfull utställning om tingen bakom orden, lättsamt kryddad med språkhistoria.

Museet innehåller även teaterhistoria. I Knut Ström - teatermannen visas delar av vår stora samling av scenmodeller. Olika utställningar med innehåll alltifrån rödlistade arter till vården av gamla trähus anknyter till museets dagliga arbete med natur- och kulturvårdfrågor.

Dela:

SCR
Snälltåget
Sommarbanner Snälltåget
Vikingaliv
Höga Kusten

© Trido AB 1997-2022
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!