Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 073 st

Krigsflygfält 16

Mindre än ett år innan andra världskrigets utbrott, började flygvapnet ta itu med bristen på krigsbaseringsmöjligheter. 1939 beviljade riksdagen pengar till 20 stycken krigsflygfält, däribland fält 16 Brattforsheden. Byggandet startade omedelbart och flygfältet togs i bruk 1940.

En utökning av fältet skedde 1943 och de befintliga barackerna kompletterades med en kok- och matsalsbarack samt ett ladvärn. Alla dessa byggnader är bevarade.

Länsstyrelsen i Värmland beslöt 2003 att bilda kulturreservat Krigsflygfält 16, Brattforsheden. Syftet är att bevara ett värdefullt kulturlandskap som präglats av den militära mobiliseringen under andra världskriget, 1939-45. Reservatet ska vårda och skydda både materiella lämningar och immateriella värden; byggnadsbestånd, markanvändning av flygfältet och anslutande skogsmark, samt de traditioner och minnen som levt vidare från beredskapstiden.

Kulturreservatet ska även skydda och bevara områdets natur, bland annat insektspopulationer som idag är hotade. Flygfältet är således mycket spännande inte bara genom de välbevarade militära anläggningarna utan också genom de biologiska kulturvärdena.

Sveriges Militärhistoriska Arv

Dela:

SCR
Sommarbanner Snälltåget
Skansen
Äventyrsbanan Stockholm
MTRX 20

© Trido AB 1997-2021
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!