Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 304 st

Bjärekustens naturreservat

Naturreservatet sträcker sig från Hovs hallar i norr runt Bjärehalvöns västspets ned till Ranarp. Vid Hovs hallar stupar berget brant i havet. Sydsveriges högsta och vildaste kustremsa. Där havet sköljt mot berget har stora bergmassor vittrat loss och raukar och grottor har bildats. Skåneleden sträcker sig genom hela reservatet. Övernattningsplats med skärmskydd har uppförts. Dessutom finns här ett omfattande stigsystem. Reservatet är rikt på fornminnen, huvudsakligen i form av rösen och högar. De mest iögonfallande är de s k Gröthögarna, åtta gravrösen uppförda av klappersten.

Dela:

SCR
Trillevallens Högfjällshotell
Kustvägen
SJ
Sommarbanner Snälltåget
Äventyrsbanan Stockholm
Snälltåget

© Trido AB 1997-2020
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!