Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 492 st

Färnebofjärdens nationalpark

Färnebofjärdens nationalpark invigdes i september 1998 och omfattar cirka 10 000 hektar av ett unikt älvlandskap med karaktären av ett mosaiklandskap med en rik fauna. Vatten, våtmarker och gammelskogar ger en äkta vildmarkskänsla. Intressanta växtsamhällen som översvämningskärr, älvängar och lövdominerade naturskogar. Lundpartier, natur- och urskogspartier med sällsynta insektsarter, ofta av relikt karaktär samt en rad hotade hackspetts- och ugglearter. Välutvecklade deltaöar och levéer. Kulturellt intressant med fäbodar och ängesvaktarsystem som sydligt och nordligt inslag.

Obs! Tillträdesförbud på delar av reservatet under våren. Större informationscentra finns på Östa (stugbyn) samt vid Sevedskvarn söder om Gysinge. Förvaltningskontoret är beläget på Östaholm.

Dela:

Gilla landet
Trillevallens Högfjällshotell
Kustvägen
SJ
SCR
Snälltåget
Tågkompaniet-Norrtåg

© Trido AB 1997-2019
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!