Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 586 st

Färnebofjärdens nationalpark

Färnebofjärdens nationalpark invigdes i september 1998 och omfattar cirka 10 000 hektar av ett unikt älvlandskap med karaktären av ett mosaiklandskap med en rik fauna. Vatten, våtmarker och gammelskogar ger en äkta vildmarkskänsla. Intressanta växtsamhällen som översvämningskärr, älvängar och lövdominerade naturskogar. Lundpartier, natur- och urskogspartier med sällsynta insektsarter, ofta av relikt karaktär samt en rad hotade hackspetts- och ugglearter. Välutvecklade deltaöar och levéer. Kulturellt intressant med fäbodar och kolbottnar. Sydligt och nordligt inslag av arter.
Besökscentrat naturum Färnebofjärden är lokaliserat i Gysinge och bjuder på intressant information om nationalparken samt spännande aktiviteter.

Större informationscentra finns vid Östa stugby samt vid Nationalparkens huvudentré söder om Gysinge. Förvaltningen finns lokaliserad tillsammans med naturum Färnebofjärden i Gysinge.
Obs! Tillträdesförbud kan förekomma i delar av nationalparken under del av året.

Dela:

Höga Kusten
SCR
Snälltåget
Sommarbanner Snälltåget
Vikingaliv

© Trido AB 1997-2022
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!