Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 074 st

Grindberget naturområde

Detta är en av länets värdefullaste bestånd av hassel. Egentligen är området en lövblandskog med flera ädla trädslag som lönn, ask och alm. Hasseln är dock vanlig i hela området och på några ställlen är den helt dominerande. Liksom i alla lövskogar är fågellivet rikt. En karaktärsart är nötväckan, som är en av de fåglar som klarar att ta sig igenom de hårda nötskalen. Genom att tillgången på döda och döende lövträd är god trivs också flera arter hackspettar i området.

Dela:

Äventyrsbanan Stockholm
SCR
Snälltåget
MTRX 20
Sommarbanner Snälltåget
Skansen

© Trido AB 1997-2021
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!