Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 074 st

Skummeslövs Sanddynsreservat

Laholms Turistbyrå

0430-154 50

Rådhuset, Stortorget
312 22 Laholm

Reservatet består av två delar med en samanlagd area på 111 ha. Områdena ligger på var sin sida om badorten Skummeslövstrand, innanför strandallmänningen. Båda reservatsdelarna är fossila flygsandsfält som numera nästan är helt tallbevuxna. I delar av området är terrängen starkt kuperad. I reservatets västra kant finns en lågvuxen martallskog som inåt landet övergår i högvuxen tallskog och allra längst i öster även med inslag av lövträd, främst björk. Området är näringsfattigt och därmed artfattig. Hedväxtsamhällen dominerar helt.

Vägbeskrivning
Norra delen: Ca 4 km S Laholm. Följ Kustvägen söderut 3 km. Södra delen: 5 km S Laholm. Ta av mot Skottorp.

Dela:

SCR
Äventyrsbanan Stockholm
MTRX 20
Sommarbanner Snälltåget
Skansen

© Trido AB 1997-2021
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!