Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 076 st

Snapparp och Höka flygsandsfält

Laholms Turistbyrå

0430-154 50

Rådhuset, Stortorget
312 22 Laholm

Del av Laholmsbuktens sanddynereservat. Naturreservatet består av två delar på 380 ha, dels Höka flygsandsfält omedelbart söder om Lagans mynning, dels Snapparp på åns andra sida. Flygsandsfälten har från början bestått av ekskogar och lövkärr som nått ända fram till strandkanten. Numera syns, innanför sandstranden i väster, ett brett band av kustparallella dyner som är bevuxna med dyngräs och längre åt öster med lågvuxen bergtallskog. I norra delen av Hökafältet finns en öppen, betad fukthed som mot Lagan successivt övergår i kärrmark.Här finns en artrik och botanisk intressant flora.

Vägbeskrivning
Från E6 tag av mot Mellbystrand och följ norrut ca 2 km till reservatet.

Dela:

SCR
Äventyrsbanan Stockholm
MTRX 20
Sommarbanner Snälltåget
Skansen

© Trido AB 1997-2021
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!