Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 622 st

Böda kronopark

Ett 6000 hektar stort område, huvudsakligen täckt av barrskog. I öster begränsas parken av Bödabukten med sin ca en mil långa sandstrand och utmed västra sidan går den s k landborgen längs Kalmarsund. Skogsmarken består av sandjord, bevuxen huvudsakligen av tall. Här finns också ett stort antal för Sverige främmande trädslag, såsom weymouthtall, tuja, cypress, douglasgran och idegran. Bland botaniska sevärdheter kan nämnas salepsrot, skogslilja och martorn samt murgröna på tall. Här finns också "Trollskogen" med sina av vinden förvridna tallar, ekar med slingrande murgröna och strövstigar.

Dela:

SCR
Äventyrsbanan Stockholm
Höga Kusten
Sommarbanner Snälltåget
Vikingaliv

© Trido AB 1997-2022
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!