Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 074 st

Svansele dammängar

Blev naturreservat år 1972. Svansele, som ligger i Petikåns dalgång strax norr om Skellefteå, började bebyggas år 1764. Därmed inleddes bygdens utveckling. Den naturliga vegetationen ute på strandängar och myrar togs noggrannt tillvara. Efter hand fann man att produktionen på de naturliga slåtterängarna kunde höjas genom damm- och översilningsanordningar. Sådana på våt, översilad eller tidvis översdämd mark skapade kulturmarkstyper har i Norrlands inland haft stor utbredning och ofta benämnts "änget".

Vägbeskrivning
Från Boliden, åk längs Skellefte älvs norra sida över Petiknäs.

Dela:

Äventyrsbanan Stockholm
SCR
Snälltåget
MTRX 20
Sommarbanner Snälltåget
Skansen

© Trido AB 1997-2021
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!