Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 571 st

Gysinge naturreservat

Sevedskvarn och Granön är de mest lättillgängliga delarna av Gysinge naturreservat. Vid Sevedskvarn finns iordningställda rastplatser, från vilka man får en bra inblick i Dalälvsnaturen. Vidkroniga ekar skuggar forsvattnet och på den östra stranden, nedströms broarna, breder en älväng ut sig. På Granön nära Gysinge anlades en engelsk park på 1850-talet. Genom de östra delarna av ön grävdes en kanal där man bl a planterade röda näckrosor. Parken har nu delvis restaurerats genom återkommande röjningsarbeten. En lång naturstig beskriver vegetationen som finns på Granön.

Dela:

Gilla landet
SCR
Trillevallens Högfjällshotell
Kustvägen
SJ
Snälltåget
Tågkompaniet-Norrtåg

© Trido AB 1997-2019
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!