Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 244 st

Lejondals naturreservat

Naturreservatet är ca 100 ha stort och består i huvudsak av skogsmark. Jordbruksmark med åker och beteslandskap, med inslag av hagmarker, ligger i anslutning till Lejondalssjöns östra strand. Syftet med reservatet är att säkra och iordningsställa ett kulturlandskap med stor betydelse för allmänhetens friluftsliv. För cyklister finns en speciell cykelväg. Hällkana friluftsgård, som ligger i naturreservatet, har en badplats med utsikt mot Lejondals slott.

Dela:

Äventyrsbanan Stockholm
Trillevallens Högfjällshotell
Körunda Golf & Konferenshotell
Kustvägen
SJ
MTRX 20
Sommarbanner Snälltåget

© Trido AB 1997-2020
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!