Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 909 st

Kungshamn-Morga naturreservat

Reservatet har mälarnatur med ovanligt rik variation: ås och slätt, lövträdshagar och barrskogsområden, ekbackar och åsgropar, badvikar och skidbackar... Särskilt attraktiva för besökaren är åspartier Holmen, området kring Djupvikstorpet, nedre åssluttningen mellan Sandviken och åsendeskogen samt lövskogen kring åkern Ettan. Inom reservatet bedrivs jord- och skogsbruk. Tack vare djurens betning pryds reservatets hagmark om våren av bl a vitsippor och flera sorters nunneörter. Stigsystemet är samordnat med strövstigar utanför reservatet.

Dela:

Sommarbanner Snälltåget
SCR
Snälltåget
Trillevallens Högfjällshotell
Äventyrsbanan Stockholm
Höga Kusten
MTRX 20

© Trido AB 1997-2021
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!