Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 908 st

Pansarudden naturreservat

Naturreservatet Pansarudden består av den egentliga Pansarudden i sydöstra delen av sjön Vällen och av ett skogsområde öster därom. Det är mest moränmark, delvis blockrik, och med en del hällmarker. Området innehåller många våtmarker av olika slag. Även skogarna är i stor utsträckning orörda av de senaste decenniernas mekaniska skogsbruk. De består mest av gammal, tämligen variationsrik barrskog. Framför allt i anslutning till Vällen finns många örtrika, lundartade partier med stort inslag av lövträd.

Dela:

Sommarbanner Snälltåget
SCR
Snälltåget
Trillevallens Högfjällshotell
Äventyrsbanan Stockholm
Höga Kusten
MTRX 20

© Trido AB 1997-2021
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!