Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 100 st

Enaforsholms Fjällträdgård

Enaforsholms försöksträdgård innehåller idag mer än 50 olika vedartade växter, träd och buskar, samt 200 olika perenna växter.

Försöksträdgården grundades 1949 av trädgårdsexperten Sven Gréen (1905-90). På platsen har trädgårdsodling ägt rum åtminstone sedan 1885.

Trädgården har i nära 40 år varit föremål för professor Börje Lövkvists (1919-1994) (Alnarp) undersökningar av olika växters reaktioner på låga temperaturer (nattfroster) under vegetationsperioden. Sedan 1991 utgör inriktningen en medvetet gestaltad demonstrationsträdgård för det hortikulturella växtmaterialet för den hårdaste klimatzonen (växtzon 8) i landet, för att med de förutsättningarna också bli den rikaste i landet.

Trädgården drivs av akademien i samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Institutionen för landskapsplanering Alnarp och Försöksavdelningen för norrländsk trädgårdsodling, Röbäcksdalen/Öjebyn.

I trädgården finns en försöksplantering av ett vedartat trädgårdsväxtssortiment för Norrland. I anslutning till trädgården ligger också ett skogsarboretum från 1950-talet med ett tiotal olika barrträd.

Trädgården är utan avgift öppen för besökare året runt. Viss växtförsäljning av ovanligare men beprövat härdiga arter förekommer, både av rosor och olika perenner.

Aktuell växtlista och foldern "Enaforsholms försöksträdgård" kan laddas ner från hemsidan.

Vägbeskrivning
Vägbeskrivning: Lämpligt är att åka tåg eller färdas på landsvägen (E14). Enafors järnvägsstation på linjen Sundsvall-Östersund-Åre-Storlien-Trondheim, 500 m. 350 m söder om E14 i Enafors. 45 km väster om Åre. 15 km öster om Storlien. Flygplats i Östersund (Åre-Östersunds flygplats) och Trondheims flygplats, Värnes.

Dela:

Sommarbanner Snälltåget
SCR
Snälltåget
Vikingaliv
Höga Kusten

© Trido AB 1997-2024
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!