Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 457 st

Fjällbotaniska Trädgården i Hemavan

Den Fjällbotaniska trädgårdens grundare, docent Olof Rune, arbetade som lektor och forskare i botanik vid Umeå universitet under åren 1967-1984. Han gjorde många resor till botaniska trädgårdar i alpländerna, och dessa resor väckte en tanke om att göra en motsvarande anläggning i svenska fjällvärlden. 1989, efter han gått i pension, kunde drömmen förverkligas och trädgården börja byggas.

Trädgården är belägen på en getryggsformad sidoås i sluttningen ovanför Tärna Fjällpark. Den dalvända sidan bildar en mycket brant solbelyst västsluttning, medan åsens motsatta del är en skuggig östsida som ansluter till en långsträckt myr. Området för trädgården är ca 4,5 ha, beläget 600 meter över havet och ca 100 m under skogsgränsen. Hela området gränsar till Vindelfjällens naturreservat, Europas största.

Sammanlagt 100 m gångväg, som även är farbar med handikappfordon, har anlagts i en slinga runt åsen. I anslutning till vägen finns timrade kistor innehållande 31 odlingsytor. De stora klimatskillnaderna mellan åsens öst- och västsida gör det möjligt att odla såväl värmekrävande sydbergsväxter som värmeskyende högalpina arter. På ca en tredjedel av ytorna visas olika växtsamhällen, resten av ytorna innehåller växter som planteras grupp- eller familjevis. På en yta finns t. ex. ärtväxter, en annan gräs och starr, etc. Några ytor visar alpina växter från Island och Alperna. Edelweiss trivs väldigt bra här! Vissa myrväxter, t. ex. Kung Karls spira, trivs inte i odling men finns rikligt på den angränsande myren. Liknande större växter som är väl synliga längs gångstigarna förses med etiketter.

Inom trädgården finns även två naturstigar, båda utgår från det ställe där Geologstigen börjar. Dessa är ej handikappanpassade. Längs naturstigarna finns stationer med text om de olika miljöerna och växterna du ser längs vägen. Naturstigen Åsen löper längs samma ås som trädgården ligger på, och går ned i sluttningen nedanför denna. Naturstigen Myren går upp genom orkideékärret bakom ladan, och sedan längs sluttningen tillbaka till trädgårdens huvudentré.

Skötsel och underhåll av trädgården ombesörjs av den ideella föreningen Fjällbotaniska Trädgårdens Vänner (grundad 1991), medan marken ägs av Storumans kommun. Guiderna i trädgården anställs av Länsstyrelsen i Västerbotten.

Dela:

SCR
Sommarbanner Snälltåget
Snälltåget
Körunda Golf & Konferenshotell
Vikingaliv
Äventyrsbanan Stockholm
Höga Kusten

© Trido AB 1997-2023
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!