Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 643 st

I Linnés fotspår

Gottsundavandringen
Den markerade Linné-stigen börjar vid Gläntan. Den följer alltså inte den starkt trafikerade Nobyvägen utan gör en slinga genom närbelägna delar av Stadsskogen. Buss går till Gläntans fritidsgård.

Linnéstigen Jumkil
Huvudsyftet med denna exkursion var att deltagarna skulle få stifta bekantskap med kärrmarkernas flora. Långmossen, som därvid var det viktigaste målet, är numera dikad och till stor del bevuxen med täta ungskogar. Stigen har därför dragits fram över fastmarker, bl a över Skansberget. Den följer praktiskt taget helt den Linnéstig, från Örnsätra till den sk Studentvilan, som hembygdsvänner i Jumkil utstakade för åtskilliga år sedan.

Vaksalavandringen
"Genom Vaksala-tullen gå vi ut på gärdena vid Vaksala och till höger över backarna därstädes, därefter till vänster över ängarna som höra tillgårdarna Eka och Jälla. Därifrån till botanices professorns prebendegård Törnby och den därinvid liggande lunden, som är mycket rik på insekter." Så lyder i översättning från latinet inledningen av texten till denna exkursion i avhandlingen om Herbationes. Vaksala-tullen låg strax intill nuvarande Stadshuset. Den raka vägen till Jälla fanns redan på Linnés tid. Det mesta, med undantag av backarna vid Vaksala kyrka. Först vid Eke börjar Linnéstigen idag.

Dela:

Sommarbanner Snälltåget
SCR
Snälltåget
Vikingaliv
Äventyrsbanan Stockholm
Höga Kusten

© Trido AB 1997-2022
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!