Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 439 st

Ölstareservatet

Bildades 1995 och den största kvarvarande lövbrändan i länet bevarades. Arealen uppgår till 287 ha, varav 21 ha utgörs av myr. Stora områden är extremt storblockiga med lövdominerad skog, ”lövbränna”, vilket är unikt i syd- och mellansverige. Skogsmiljöerna i reservatet är mycket variabla med allt från nästan ren lövskog till ”brandrefugier” med blöta skogstyper dominerade av gran med inslag av asp. Antalet hotade arter är mycket stort. Besökare rekommenderas att närma sig reservatet från sydväst via Ölsta. Ställ bilen efter allmän väg och promenera/cykla in i området (biltrafik förbjuden). Varning - mycket svårgått p g a blockigheten.

Dela:

SCR
Trillevallens Högfjällshotell
Kustvägen
SJ
Äventyrsbanan Stockholm
Körunda Golf & Konferenshotell
Sommarbanner Snälltåget

© Trido AB 1997-2020
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!