Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 732 st

Helgösjön - Vadadalen

Under vikingatiden ingick området i den viktiga sjöfärdleden Långhundraleden. Har stort värde för rastande och häckande fåglar. Vid snösmältningen på våren och under regniga höstar när de lägre ängsmarkerna svämmer över, besöks markerna av mängder rastande änder och vadare. Runt Helgösjön och längs Vadadalen häckar ett stort antal gräshoppssångare, så området torde vara ett av artens viktigaste häckningsområden i Mellansverige. Sparvuggla, hornuggla, nattskärran har ett starkt fäste här.

Dela:

Äventyrsbanan Stockholm
Trillevallens Högfjällshotell
Körunda Golf & Konferenshotell
Vikingaliv
Höga Kusten
SCR

© Trido AB 1997-2023
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!