Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 7 074 st

Skogsområdet öster om Vadadalen

Ett stort barrskogsområde, som innehåller det stora myrområdet Römossen. Hällmarker omväxlar med granskogsbestånd, men också inslaget av lövträd, t ex björk, asp, klibbal och glasbjörk. Där finns bl a hornuggla, pärluggla, sparvuggla, järpe, orre och tjäder. Andra fåglar är tretåig hackspett, skogssnäppa och dubbeltrast. De vanliga däggdjuren älg, rådjur, räv, hare och grävling förekommer rikligt. Mård har observerats.

Dela:

Äventyrsbanan Stockholm
MTRX 20
Sommarbanner Snälltåget
Skansen
SCR
Snälltåget
City Conference Center

© Trido AB 1997-2021
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!