Sverigeresor.se

Sök upplevelser, boende och resor i Sverige – 6 967 st

Brucebo naturreservat

Lättillgängligt och innehållsrikt strövområde vid kusten. Området domineras av den höga klintbrant som skär tvärs igenom det. Branten löper parallellt med och något hundratal meter innanför stranden. Uppifrån klintkrönet har man god utsikt över stora delar av reservatet och kusten norr därom. Ovanför branten växer gles och lågvuxen tallskog med en, slån och nyponbuskar. Mellan klinten och havet finns också flera små källmyrar. I dessa växer bl a tätört, sumpnycklar, brudsporre, flugblomster och kärrkniprot. En ca 2 km lång naturstig har anlagts genom området.

Dela:

SCR
MTRX 20
Sommarbanner Snälltåget
Äventyrsbanan Stockholm

© Trido AB 1997-2021
Alla priser är inkl. moms om ej annat anges. Sverigeresor.se garanterar ej att information om enskilda produkter stämmer.

Nyhetsbrev

Gratis tips om upplevelser, boende och resor i Sverige
– direkt till din e-post!